AKTUALNOŚCI

 

Uchwała nr 3/2018 – opłata składek członkowskich od 2019r wnoszona jest do końca stycznia na dany rok. Obecna uchwała powoduje anulowanie poprzednich uchwał dotyczących opłat składek członkowskich.

W związku z pandemią Covid-19 i przedłużeniem składania rozliczen finansowych do końca czerwca firma rachunkowa Torus dokona rozliczenia naszego bractwa za 2021r w drugim kwartale. Po otrzymaniu rozliczenia odbędzie się Walne Zebranie.


W związku z naciskami Komisji Rewizyjnej na Radę Bractwa na treningach strzeleckich i zawodach obowiązuje opłata startowa w wysokości 10 zł zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 22.05.2022r.

 

Rada Bractwa zwraca sie z prośbą o uregulowanie składek członkowskich.

Trening seniorów w  I i III sobotę miesiąca o godzinie 10.15.


Drogie siostry i bracia kurkowi w zakładce statut umieściłem propozycję zmian w statucie wypracowane przez komisję statutową. 

Kolor czerwony i niebieski to propozycja zmian

 kolor czarny podkreślony ze zmienioną czcionką to propozycje wykreslenia ze statutu.

 

Rady Bractwa przypomina i informuje, że strzelnica dla naszych sióstr i braci jest do dyspozycji:

- poniedziałek 1600 - 1800  

- środa 1600 - 1800

- sobota 900 - 1500

Treningi dla seniorów odbywają sie w soboty od godziny 1030 po treningu sekcji młodzieżowej.